Tidrapportering

Är du trött på att tidrapportera i Excel? Med Blikks tidrapporteringssystem slipper du jaga in tidssedlar, kvitton och rätt underlag inför fakturering och lönekörning. Tidrapportera enkelt från datorn eller i mobilappen mot särskilda projekt, arbetsordrar eller enskilda uppgifter. Skapa sedan kompletta faktura- och löneunderlag som skickas över till ditt ekonomisystem.

Se demo

Full koll på era timmar med Blikk tidrapportering

 • Enkel eller detaljerad tidredovisning – ni väljer själva det som passar er bäst
 • Rapportera tid mot arbetsorder, projekt, uppgifter och aktiviteter
 • Tillgång till artikelregister och anpassningsbara prislistor
 • Fota och hantera alla kvitton och utlägg digitalt i appen
 • För en effektiv lönekörning – integrera Blikk med ditt lönesystem och låt din redovisningsbyrå granska via Blikks byråportal

Enkel tidrapportering – närvaro och frånvaro

Med Blikks tidrapporteringssystem väljer ni alltid själva hur pass enkel eller detaljerad er tidrapportering ska vara och huruvida tiden ska debiteras vidare till kund eller inte. Du kan välja om du ska rapportera tid dagligen eller veckovis. Det finns även möjlighet att stämpla in och ut din tid via mobilen.

Blikk tar även hänsyn till olika löneformer och kan användas för både månads- och timavlönade. För dig som endast rapporterar enkel tid (interntid/närvaro/frånvaro) kan du använda någon av Blikks egna standardtidskoder eller enkelt skapa egna tidskoder som bättre passar din verksamhet.

Tidrapportera mot projekt, arbetsorder, aktiviteter och uppgifter

För dig som kräver en mer detaljerad tidrapportering finns det möjlighet att rapportera tid mot projekt och arbetsordrar, men också aktiviteter och enskilda uppgifter. Du kan även ställa in valbara tidsartiklar och aktiviteter som gör det lättare för rapportören att välja rätt. Om aktiviteten är kopplad till en order kan du anpassa prissättningen för varje enskild aktivitet men också vilka aktiviteter som sedan ska faktureras vidare till kund.

Artikelregister och prislistor

I Blikk finns de vanligaste förekommande artiklarna såsom tid, material, tillägg, maskin/utrustning samt resa/traktamente i systemet redan från start. Om du vill kan du anpassa priserna på artiklarna för att gälla enbart vissa kunder eller specifika uppdrag som ni har. Har ni ett befintligt artikelregister som ni vill använda? Inga problem, Blikk har stöd för import av artikelregister från de flesta ekonomisystem som finns på marknaden.

Redovisning av traktamente, förmånsbil och körjournal

I Blikk kan ni smidigt redovisa era omkostnader för resor och övernattningar. Ni kan även redovisa om ni använder företagsbil, hur många kilometer av resan som ska faktureras och om resan ska läggas som en ersättning på lönen. För anställda som använder bil i tjänsten är det också möjligt att från Blikk ta ut en körjournal som är visar hur mycket bilen har använts för tjänstekörning.

 

Hantera utlägg – fota dina kvitton med mobilen

Med kvittohanteringen i Blikk slipper du alla kvittohögar och borttappade kvitton. I mobilappen kan du hantera dina utlägg direkt på plats vilket säkerställer att alla kostnader kommer med, och att inget tappas bort. Du kan även välja om utlägget ska kopplas till en order och faktureras ut mot kund. Ditt registrerade kvitto skickas sedan automatiskt för attest till attestansvarig person för ett godkännande.

Smidig attest av tidrapporter, kvitton och utlägg

Innan all rapporterad tid och utlägg kan komma med på löneunderlag och fakturaunderlag måste de godkännas av den som är attestansvarig. Vem som är attestansvarig, eller om den anställde har eget attestansvar, ställer ni enkelt in själva i Blikk.

Tidrapportera och skapa korrekta löneunderlag och fakturaunderlag

När alla tidrapporter, resor och utlägg är godkända av attestansvarig kan ni skapa en komplett lönefil för export till ert lönesystem (Visma Lön, Fortnox Lön, Kontek Lön, Crona Lön, Hogia Plus och PAXml). Ni slipper också arbetet med att räkna ihop fakturerbara timmar och att jaga in kvitton och underlag. Allt finns nu samlat i ett tydligt fakturaunderlag, och ni kan känna er trygg med att inga timmar tappas bort.

För att ytterligare spara tid och underlätta ert arbete kan ni låta er redovisningsbyrå granska underlagen via en egen portal i Blikk. Byrån har då åtkomst till all information den behöver för att kunna göra en så enkel och smidig lönekörning som möjligt.

Molnbaserat och tillgängligt tidrapporteringssystem

Den bästa tidrapporteringen är den som blir gjord. Eftersom Blikk är ett molnbaserat system kan du tidrapportera, fota kvitton, och attestera tid och utlägg online, via din mobil eller närmsta dator. Var du än befinner dig.

 

Passar för

Dig som jobbar

 • Inom konsultbranschen
 • Med IT-tjänster
 • Som byggledare eller platschef inom byggservice och övrig entreprenad
 • Inom rekrytering & bemanningsbranschen
 • Med marknad & kommunikation
 • Med ekonomi och redovisning

Dig som rapportör

 • Rapportera tid i mobilen – var du än befinner dig
 • Rapportera tid mot arbetsorder, projekt, uppgifter och avvikelser (ÄTA)
 • Smidig redovisning av förbrukat material och maskintider
 • Fota och hantera dina kvitton med mobilen
 • Tydlig överblick över nedlagda timmar och avvikelser mot schema

Dig som attestant

 • Notiscenter för påminnelser
 • Slipp kvittohögarna – godkänn alla kvitton och utlägg i Blikk
 • Tydlig överblick över avvikelser mot schema
 • Möjlighet att ta ut rapporter över nedlagd tid
 • Kompletta löneunderlag som förenklar och effektiviserar lönearbetet

Demo av tidrapportering

Här berättar vi mer om hur du kan arbeta med tidrapportering i Blikk:

Vill ditt företag dra nytta av tidrapportering i Blikk?

Tidrapportering

BLOGG

Så blir medarbetarnas tidrapport till värdefull affärsnytta

Tidrapportering ger dig koll på prestationer, men skapar också bättre förutsättningar för välmående.

peter bergkvist tromb

CASE

Tromb

”Blikk frigör tid som vi kan lägga på att analysera och förstå vad vi behöver göra för att förbättra lönsamheten för hela verksamheten.”

BLOGG

Bli en mästare på att tidrapportera

Din verksamhet har mycket att vinna på att skapa en effektiv rutin och process för tidrapportering. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas!